Đặt vé chỉ qua 4 bước:

  1. Gọi đến số hotline. ➡
  2. Cung cấp hành trình và thời gian. ➡
  3. Đợi nhân viên hỗ trợ 5 phút. ➡
  4. Nhận vé qua tin nhắn hoặc tại nhà bạn.