Quý khách có thể đặt vé trên mọi thiết bị như: Điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng, và ngay cả điện thoại cố định.